industri nyheter

Vad är rätt anslutningsmetod för billedningar?

2022-02-15

Följande är den korrekta anslutningsmetoden för billedningar:

1. Se till att batteriet i bilen som är ansluten till bilen är fulladdat.

2. Kontrollera batterispänningen för det räddade fordonet för att säkerställa att räddningsfordonets batterispänning är lika med den.

3. För de två bilarna nära för att underlätta avståndet mellan kabelanslutningen och kontrollera om de två bilbatterierna läcker, är spruckna eller skadade.

4. Kläm fast den röda kabelklämman till den positiva polen på det räddade fordonets batteri och den andra klämman till den positiva polen på räddningsfordonet.

5. Kläm fast den svarta kabelklämman till minuspolen på det räddade fordonets batteri och klämma fast den andra klämman till räddningsfordonets minuspol.


Följande är den utökade informationen om billedningar:

1. Anslut fordonets negativa pol utan el för att ansluta metalldelen av motorn så mycket som möjligt, så att startmotorns strömslinga har bättre kontakt och lättare att starta.

2. Varje ledningsläge måste vara ordentligt i kontakt för att undvika dålig kontakt och oförmögen att starta normalt.

3. Rör inte de positiva och negativa polerna på batteriet tillsammans, annars kan våldsamma gnistor uppstå.